რეკლამა ANIMEB-ზე
ფასი მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით
ჩვენება
0
0
0
,
0
0
0
,
1
საბანერო რეკლამა
პოზიცია
ფასი
გვერდი
Leaderboard
1170x160
3,000 ₾
Leaderboard
1170x160
2,200 ₾
Leaderboard
1170x160
3,500 ₾
Leaderboard
1170x160
2,500
Leaderboard
1170x160
5,000 ₾
ჩვენება
0
0
0
,
0
0
0
,
1
ვიდეო რეკლამა
პოზიცია
ხანგრძლივობა
ფასი
გვერდი
პრეროლი
ვიდეოს დასაწყისში
6 წამი
7,000 ₾
პრეროლი
ვიდეოს დასაწყისში
7 წამი
7,700 ₾
პრეროლი
ვიდეოს დასაწყისში
10 წამი
10,000 ₾
პრეროლი
ვიდეოს დასაწყისში
15 წამი
15,000 ₾
პრეროლი
ვიდეოს დასაწყისში
30 წამი
25,000 ₾